Beltaş Gıda Güvenliği Ve Helal Politikası

• Güvenli büyükbaş ve küçükbaş kesimi ve tüketici ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamak,
• Firma içerisinde etkin iletişim kanalları oluşturarak güvenli ürün üretilmesini sağlamak,
• Hammadde kabulü ile birlikte ürünün tüketiciye ulaşıncaya kadar gıda güvenliği hususlarını, ulusal, uluslararası standartlar ve mevzuata uygun olarak yerine getirmek,
• Müşteri siparişlerini zamanında, eksiksiz, hatasız ve tüm gıda güvenliği gerekliliklerini sağlayarak karşılamak,
• Gıda Güvenliği ve Helal Yönetim Sistemi’nin yetkin personel istihdamı ile sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve sistemi gözden geçirmek,
• Tedarik zincirinin her halkasında, insan, hayvan sağlığı ve Helal Gıdayı ön planda tutarak ürün güvenliğini sağlamak,
• Müşteri ve yasal mercilerden geri dönüşleri en kısa sürede yanıtlamak, bunları çalışanlarla paylaşarak uygunsuz geri dönüşlerin tekrarını önlemek,
• Yeterlilik/Sorumluluk/Risk Temelli Yaklaşım/İslami Hassasiyet/İslami Değerlere Bağlılık İlkelerini tüm etkinliklerimizde temel almak,
• Faaliyetlerimiz de yer alan tüm personelin teknik olarak yeterli ve etik olarak İslami İş Ahlakına sadık olmasını sağlamak,
• Çalışma ortamını iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olarak temin etmek, ibadet özgürlüğünü sağlamak, tüm personele manevi olarak yeterli bir ortam sağlamak,

YÖNETİM KURULU BAŞKANI